torsdag 26 september 2013

Nyanser och kritisk eftertanke

Flera gånger nyligen har jag hamnat i debatter som jag upplever som onyanserade. Människor är arga och upprörda och ger uttryck för detta. En läser en artikel på DN eller i någon annan blaska som presenterar en hemsk bild av verkligheten och en reagerar naturligtvis på det som förs fram. På senare tid har det ofta handlar om polisens agerande i olika situationer (registrering av romer och handräckning vid utvisningar, bl.a.), men sakfrågorna är inte det jag vill ta upp här.

Jag upplever det som ett stort problem att saker presenteras (av journalister tex) och diskuteras på ett onyanserat sätt, där händelser exkluderas från sitt sammanhang och en plockar poäng genom att så slagfärdigt som möjligt kritisera det som hänt, eller håna den som vågar komma med invändningar.

Vad händer när du eller jag utsätts för kraftig kritik? Jo, vi går i försvarsställning och blir arga för att vi tolkats så starkt negativt. Leder denna ordväxling då till något konstruktivt där olika parter kan förklara vad som hänt, vad som är klandervärt och vad beteendet beror på? Nej. Det leder till en polariserad debatt, ett spektakel a la amerikanska 'debatter', som aldrig leder någon vart och där det är en svaghet att kompromissa eller visa förståelse. Det leder till mer ilska, mer hat och misstänksamhet mot vissa grupper och mindre förståelse och lägre sannolikhet för samarbeten och värdefull debatt även i framtiden. Det leder till att politiker och andra 'sakkunniga' hoppar på samma tåg och samlar poäng genom att i starka ordalag kritisera det som hänt.

Och jag ser detta överallt, hela tiden. Omänskliga moderater som vill suga ut de arbetslösa, arbetslösa som bara är slöa jävla idioter, kommunister som är ointelligenta typer utan verklighetsanknytning, poliser är rasister och har utbildat sig för att spöa folk, feminister är fula och vill döda män, etc etc.

Kritisk granskning, tack. Nyanser, tack. Mindre sensationsjournalistik, tack.

Än så länge orkar jag, emellanåt, argumentera mot 'mobben'. Och vet ni vad, jag kan i 99% av fallen göra detta även när även jag tycker att 'din' sida har rätt i sak. För att det finns i 99% av fallen en bakgrundshistoria, en anledning, ett sammanhang som är lagligt/korrekt/eftersträvansvärt, där det aktuella fallet är en mindre, och felaktig, avvikelse. Det är alltid värt att invänta mer information, uttrycka sig försiktigt, faktiskt få fram fakta innan man drar slutsatsen att något olagligt eller fullständigt förkastligt har hänt. Det är alltid värt att kritiskt granska det som sägs och skrivs, för så jädra många har dolda agendor eller vill bara vinna poäng/sälja lösnummer. Snälla.

tisdag 24 september 2013

Om någon får för sig att kalla vårt framtida barn för prinsessa alternativt prins så får vi hoppas på att jag är utvilad och mätt, annars blir det blodvite.

måndag 23 september 2013

Om du vill ha något gjort så får du se till att göra det. Mitt motto här i livet.